Чому варто обрати соціологічну освіту?

Нещодавно журнал Forbes опублікував перелік професійних навичок, які, за їхніми оцінками, в найближчому майбутньому гратимуть вирішальну роль для кар’єрного успіху та самореалізації. Цей список має такий вигляд:

 

 1. Розв’язання складних проблем.

 2. Критичне мислення і аналіз.

 3. Креативність, інновації, ідеї, оригінальність та ініціативність.

 4. Управління людьми.

 5. Координація дій з іншими людьми.

 6. Емоційний інтелект.

 7. Аргументація, умовиводи, аналітичне мислення і ухвалення рішень.

 8. Орієнтація на сервіс.

 9. Ведення переговорів.

 10. Когнітивна гнучкість.

 11. Активне навчання і навчальні стратегії.

 12. Технологічний дизайн і програмування.

 13. Лідерство і соціальний вплив.

 14. Системний аналіз та оцінка.

 15. Культурна чутливість і обізнаність.

Мета цієї статті – показати, як соціологічна освіта сприяє формуванню цих навичок. Спершу зазначимо, що жодна освіта не дає стовідсоткових гарантій успішного працевлаштування, а життєві шанси залежать не лише від здобутих знань і умінь, але й від цілої низки інших суб’єктивних і об’єктивних чинників. Разом із тим, соціологічну освіту можна вважати одним із варіантів збалансованого поєднання означених пунктів. Тому ми коротко пройдемося по кожному із них, спробуємо пояснити, чому вони є важливими та з’ясувати, якою мірою з ними узгоджуються навчальні плани факультету соціології КНУ.

 
f7fcfa40aa26bcfc48747f9750473bef.jpg

Розв’язання складних проблем

 

Кожна людина протягом життя постійно розв’язує повсякденні проблеми, спираючись на власний досвід і здоровий глузд. Але не всі проблеми можна розв’язати у такий спосіб. Навчитися керувати велосипедом можуть майже усі, але щоб керувати сучасним реактивним літаком потрібні роки підготовки, глибокі знання та вміння користуватися складним технічним оснащенням. Сучасне суспільство більше схоже на реактивний літак, ніж на велосипед. Світ постійно ускладнюється, тому для ухвалення ефективних рішень потрібно вміти враховувати досить широкий спектр розрізненої інформації та інтерпретувати її в рамках єдиної системи координат. Соціологи здобувають ці розрізненні свідчення про світ шляхом досліджень (тобто уважно вивчаючи поведінку і думки людей), а системою координат для тлумачення їх результатів слугує теоретичне знання.

Розв’язання складних проблем має спиратися на надійні дані, для збору й аналізу яких соціологи використовують цілу низку вивірених наукових методів і технік. Це ніби технічні прилади, які дають можливість отримувати важливу інформацію про «реактивний літак» сучасного суспільства, тобто про соціальні явища і процеси, та використовувати її для розв’язання проблем у бізнесі, управлінні, політиці, експертній діяльності тощо. Для опанування цих методів студенти факультету соціології вивчають такі дисципліни як «Методи збору соціологічних даних», «Методи аналізу соціологічних даних», «Організація роботи соціологічної служби», «Методи вимірювання соціальних показників» та ін. Зібравши дані, соціологи аналізують і тлумачать їх, спираючись на теорії, які дають можливість вийти за рамки «простих рішень», які диктує повсякденний здоровий глузд.

 

Критичне мислення і аналіз

 

Під критичним мисленням зазвичай мають на увазі вміння практикувати організований скептицизм, ставити під сумнів необґрунтовані твердження, а також вибудовувати власну позицію на фактах і логіці. Крім цього, критичне мислення часто має виразну ціннісну складову й звертає увагу на соціальну несправедливість, дискримінацію й упередження щодо певних груп людей. Соціологи практикують критичне мислення в обох сенсах – підважують хибні уявлення про світ за допомогою досліджень і уважно вивчають усі форми соціальних нерівностей. Зокрема формуванню критичного мислення на факультеті соціології вчать в рамках таких дисциплін, як «Методологія соціологічного дослідження», «Соціальна структура суспільства», «Соціологія девіантної поведінки», «Соціологія ґендеру», «Соціальні нерівності в економічній сфері» та ін.

 

Креативність, інновації, ідеї, оригінальність та ініціативність

 

Відомий американський соціолог Річард Флорида впровадив у  науковий обіг поняття «креативного класу», яке описує групу населення, активно залучену в постіндустріальний сектор економіки. На відміну від працівників промисловості та сфери послуг, креативний клас – це люди, які займаються інтелектуальною працею, краще інтегровані в глобальний світ, мають гнучкий графік роботи та практикують вільний стиль життя. Більшість соціологів можна віднести саме до креативного класу, оскільки їхня робота пов’язана саме з пошуком відповідей на конкретні практичні виклики або з виявленням і розв’язанням соціальних проблем. Типові сфери зайнятості соціологів в Україні – соціально-політичній та маркетингові дослідження, PR та HR, реклама і телебачення, освітні й наукові заклади, громадські організації й аналітичні центри. Здобуттю відповідних знань і навичок на факультеті соціології КНУ присвячені такі навчальні дисципліни як «Соціологія реклами», «Соціологія громадської думки», «Соціологія глобалізації», «Соціологія телебачення та інтернету», «Підготовка та презентація результатів дослідження» та ін.

 

Управління людьми

 

Сьогодні під управлінням людьми мається на увазі не лише вміння виконувати керівні функції, а загалом вся сукупність засобів впливу на колективну поведінку людей: від менеджменту до політтехнологій, від просування брендів до формування громадської думки. Намагаючись спрямувати людську поведінку в певне русло, соціологи проводять дослідження, які дозволяють ухвалювати обґрунтовані рішення, наприклад, для підвищення продуктивності праці в організації, привернення споживачів до певних товарів чи послуг або для проведення успішних політичних кампаній. На факультеті соціології діє дві освітні програми, які мають виразну управлінську складову. Програма «Соціальні технології» акцентує увагу на способах свідомого впливу на людську поведінку засобами реклами, PR, соціальної політики тощо, а програма «Соціологічне забезпечення управлінських процесів» поєднує соціологічні та управлінські дисципліни, які вчать ефективно керувати проектами та організаціями.

 

Координація дій з іншими людьми

 

Одним із центральних понять соціології є поняття солідарності. Солідарність у сучасних суспільствах досягається не стільки шляхом формування почуття емоційної єдності, скільки через розподіл праці та взаємну координацію дій. Інакше кажучи, сьогодні люди частіше взаємодіють з іншими не на тлі особистої симпатії чи близькості, а на тлі професійної та політичної активності. Ми вчимося взаємодіяти з іншими, коли бачимо спільність наших інтересів і цілей. Соціологія вчить розуміти взаємну залежність людей на всіх рівнях, оскільки досліджує людську поведінку не в особистісному, а в колективному вимірі.

Координувати свої дії з іншими наші студенти навчаються в межах таких дисциплін як «Основи соціальних комунікацій», «Соціологія повсякденності», «Соціологія життєвого успіху», «Соціальний тайм-менеджмент» та ін. Окрім самих дисциплін, формуванню комунікативних «soft skills» сприяють і техніки викладання, які практикують наші викладачі, адже вони часто дають колективні завдання та навчають взаємодіяти з колегами в довготривалій перспективі.

 

Емоційний інтелект

 

Під емоційним інтелектом зазвичай розуміють спроможність людини сприймати, розуміти, опановувати та скеровувати свої та чужі емоції. Це поняття з’явилося через обмеженість класичного поняття інтелекту, яке стосується суто раціональної сторони людської природи. Люди не є суто раціональними істотами, тому емпатія та уважність до почуттів інших людей є одним із важливих чинників успішного життя в суспільстві. Соціологи уважно ставляться до емоційної сторони соціального життя й вивчають чинники, які породжують чи навпаки приглушують певні емоції. Наприклад, хлопчиків з дитинства вчать ніколи не плакати, а дівчат вчать бути ніжними й поступливими. Люди з фізичними обмеженнями часто відчувають смуток, коли не можуть скористатися громадським транспортом, який погано адаптований до їхніх потреб. Вболівальники української збірної з футболу відчувають патріотичне піднесення після її виходу у чвертьфінал Чемпіонату Європи. В першому випадку мають місце гендерні стереотипи, у другому – неінклюзивна міська інфраструктура, у третьому – спільні символічні практики. Беручи до уваги ці соціальні чинники, нам простіше зрозуміти що і чому відчуває та чи інша людина. На факультеті емоційна складова соціального життя вивчається у межах таких дисциплін, як «Соціологія цінностей», «Соціологія масових комунікацій», «Технології роботи з персоналом», «Організаційна культура» та ін.

 

Аргументація, умовиводи, аналітичне мислення і ухвалення рішень

 

Сучасний ринок праці є вкрай динамічним. Розвиток технологій та соціокультурні зміни знищують цілі сегменти професій, створюючи натомість нові. Тому однією з важливих переваг на ринку праці сьогодні є адаптивність. Наша спроможність адаптуватися до мінливих обставин сильно залежить від критичного мислення та уміння за короткі терміни опановувати великі обсяги інформації, ухвалюючи на її основі обґрунтовані рішення. Студенти нашого факультету набувають цих навичок в процесі вивчення теоретичних дисциплін, як-от «Теорія та історія соціології», «Загальна теорія соціальних технологій», «Соціологічні теорії глобалізації», «Сучасні соціологічні теорії» та ін. Читаючи класичні та новітні теоретичні тексти, студенти опановують різні способи аргументації власної позиції, навчаються бачити й аналізувати помилки і хиби різних поглядів на соціальне життя, а також ставити під сумнів стереотипи й ідеологічні упередження. Крім того, наші студенти вивчають такі дисципліни як «Логіка» та «Риторика», які формують у них базові навички аргументації, полеміки та публічних виступів.

 

Орієнтація на сервіс (клієнтоорієнтованість)

 

Важливою складовою діяльності сучасних ринкових, урядових та громадських організацій є їхнє вміння розуміти та належним чином обслуговувати потреби своїх клієнтів або партнерів. Більшість із нас має як позитивний, так і негативний досвід взаємодії з такими організаціями, але всі ми хотіли б отримувати послуги швидко, зручно і з гарним настроєм. Однак проблема полягає не лише в культурі обслуговування, але і в тому, що значна кількість проблем має неочевидний характер. Наприклад, випускниця факультету соціології КНУ під час роботи у великій косметичній компанії розповіла, що частину їхньої продукції споживачі, усупереч інструкціям, використовують у неправильний спосіб (зокрема, наносячи маску для волосся на корені, а не на кінчики волосся), залишаючись незадоволеними результатом. Щоб розв’язувати такі проблеми компанія відвідує клієнтів удома, де дослідники компанії спостерігають, як люди миють голову і наскільки цей процес відповідає інструкціям на обгортці. Дізнавшись, що значна кількість людей користується засобом неправильно, вони пропонують нові способи донесення інформації до клієнтів.

Щоб зробити свою діяльність більш клієнтоорієнтованою, організації часто звертаються по допомогу до фахових соціологів. Наші студенти також опановують різні способи дослідження повсякденної людської поведінки, зокрема, в рамках таких дисциплін як «Соціологія повсякдення», «Соціологія дозвілля», «Соціологічні методи маркетингових досліджень», «Соціологічні основи маркетингу та PR» та ін. Це знання дозволяє їм краще розуміти практичні обставини взаємодії з клієнтами та підвищувати якість сервісу у своїх організаціях.

 

Ведення переговорів

 

Вміння доносити свою думку та обстоювати власну позицію є надзвичайно корисним і затребуваним в усіх сферах життя. Але це вміння залежить не тільки від суб’єктивних якостей перемовників чи ділової етики, але й від уміння чітко ідентифікувати інтереси та цілі іншої сторони та пропонувати розумні альтернативи й компроміси. Соціологи дивляться на процес перемовин як на ситуацію соціальної взаємодії, де кожна зі сторін керується власними намірами та мотивами. Ці перемовини можуть мати як дружній, так і конфліктний характер, але розуміння базових закономірностей комунікації, а також розподілу статусних і символічних характеристик сторін, дозволяє їм ефективніше вибудовувати свої комунікативні стратегії.

Студенти нашого факультету вивчають різні типи соціальної взаємодії та відповідні способи ведення перемовин в рамках таких дисциплін, як «Основи соціальних комунікацій», «Розв’язання конфліктів», «Тренінг з політичного лідерства», «Корпоративна соціальна відповідальність», «Ризик-менеджмент в бізнесі» та ін.

 

Когнітивна гнучкість

 

Сьогодні цим словосполученням позначають спроможність людини впорядковувати власну активність, переключатися між різними задачами, одночасно виконувати кілька проєктів і дивитися різними поглядами на одну і ту саму проблему. Поза сумнівом, когнітивна гнучкість сильно залежить від психологічного складу людини, але частково може формуватися під впливом середовища. Вивчення соціології у нас на факультеті сприяє формуванню когнітивної гнучкості, адже тут одночасно доводиться читати непрості теоретичні тексти про суспільство і опановувати математичні методи аналізу даних, розглядати актуальні соціальні проблеми та занурюватися в технічні нюанси дослідницьких методів. Крім того, в соціології немає єдиної теорії суспільства, а позиції авторитетних дослідників можуть сильно відрізнятися одна від одної, тому наші студенти вчаться дивитися на світ крізь «різні окуляри» та розуміти сильні й слабкі сторони кожного із підходів. Також соціологія сприяє сформувати толерантність та чутливість до культурних відмінностей між людьми, що теж підвищує психологічну адаптивність наших студентів.

0508_flexible-learning2.jpg

Активне навчання і навчальні стратегії

 

Світ активно цифровізується, і це має суттєві наслідки для сучасної освіти. Маючи належне знання англійської мови, сьогодні можна безкоштовно чи за помірковані гроші прослухати в інтернеті цілі курси лекцій найвідоміших вчених з найпрестижніших університетів. Саме тому сьогодні процес здобуття вищої освіти описують насамперед в термінах активного навчання. Під активним навчанням зазвичай мають на увазі процес, коли студенти є не пасивними споживачами, а залученими учасниками освітнього процесу, тобто не лише слухають, але і говорять, пишуть, дискутують, виконують групові проєкти та персональні практичні завдання.

Освітні програми факультету соціології також орієнтуються на принципи активного навчання, які реалізуються у різних формах роботи – від традиційних семінарських занять та написання курсових до тренінгів, воркшопів, дискусійних клубів та інших формальних і неформальних майданчиків для взаємодії студентів і викладачів. Завдяки цим форматам роботи факультет соціології є не просто «місцем», куди студентство ходить на заняття, а і жвавим комунікативним середовищем, де можна дізнаватися багато нового, набувати нових навичок і знаходити корисні зв’язки для подальшої кар’єри.

Створення технологій і програмування

 

Сьогодні IT-спеціалісти очолюють рейтинги найпрестижніших професій як в Україні, так і в багатьох західних суспільствах. Поза сумнівом, активний розвиток інформаційних технологій впродовж останніх десятиліть суттєво збільшив попит на відповідні вміння. Але IT-сектор є вкрай неоднорідним і там працюють не лише люди, які пишуть програми для комп’ютерів і смартфонів. Один із ключових сегментів IT-сектору на сьогодні стосується аналізу так званих «великих даних». Під великими даними зазвичай мають на увазі усі цифрові сліди, які люди лишають по собі в інтернеті (пошукові запити, дописи в соцмережах, дані геолокації, записи камер спостереження тощо). Аналізуючи та продаючи ці дані,  такі IT-гіганти як Google, Amazon, Facebook та ін. генерують свої основні прибутки.

Значною мірою аналіз Big Data є прерогативою саме соціальних дослідників. Якщо проглянути списки наукових журналів, в яких регулярно виходять статті про великі дані, ми пересвідчимося, що серед них левову частку складають саме журнали з соціологічних, економічних і політичних наук. На сьогодні це одне з найцінніших джерел інформації про людську поведінку, а здобути її можна не відходячи від свого комп’ютера.

Студенти факультету соціології вивчають методи роботи з великими масивами кількісних даних такого штибу в рамках таких дисциплін як «Методи аналізу соціологічних даних», «Методи дослідження міських спільнот», «Соціологія глобалізації», «Математичні основи аналізу соціальних процесів». Як правило, для аналізу великих масивів даних наші студенти також опановують спеціальну мову програмування «R».

 

Лідерство і соціальний вплив

 

Розвиток демократичних інститутів в сучасній Україні сприяє тому, що життєві шанси нерідко залежать від соціальної активності людини та її лідерських якостей. Лідерство не можна вважати вродженою характеристикою, адже воно формується в процесі взаємодії з іншими людьми та ґрунтується на здатності мобілізувати ресурси й зусилля інших.  Ця здатність значною мірою ґрунтується на тверезому розумінні можливостей та перепон, які стоять перед групою чи організацією, а також на соціальних зв’язках, які дають можливість досягати своїх цілей. Саме тому без ґрунтовного знання сфери своєї діяльності та розробки життєздатних стратегій розвитку ефективне лідерство неможливе.

Соціологічна освіта загалом дає належні аналітичні здібності, аби скласти уявлення про місце своєї групи чи організації на соціальному ландшафті та тверезо оцінити найімовірніші траєкторії її розвитку. Разом із тим, студенти факультету соціології КНУ проходять тематичні навчальні дисципліни, які дають їм можливість більш предметно ознайомитися з цим питанням. Зокрема йдеться про такі дисципліни як «Соціологія політичного лідерства», «Тренінг з політичного лідерства», «Соціальні технології управління та адміністрування», «Професійна та корпоративна етика», «Гендерований життєвий шлях та життєвий успіх» та ін. Крім того, на факультеті діють активні органи студентського самоврядування, які також дають студентству практикувати й розвивати свої лідерські навички, обстоюючи інтереси колег і напрацьовуючи соціальний капітал.

Системний аналіз та оцінка

 

Під системним аналізом зазвичай мають на увазі вміння враховувати всі значущі складові певного явища та розуміти природу зв’язків між цими складовими. Варто сказати, що системний підхід вважається одним із найпотужніших у соціології, тому соціологи часто описують соціальні процеси в через поняття системи. Уявіть ситуацію, що в сільській школі працює група хороших вчителів, які успішно готують тамтешніх старшокласників до вступу в престижні університети. Для окремо взятих школярів вони роблять надзвичайно корисну справу – підвищують їхні життєві шанси. Але для села як соціальної системи їхня діяльність може виявитися шкідливою і призвести до локальної демографічної кризи – молодь поїде з села й не повернеться. Так ефективна діяльність вчителів та старанне навчання учнів можуть продукувати неочікувані соціальні наслідки, які дозволяє побачити системна перспектива. Спроможність враховувати та оцінювати такі неочікувані наслідки колективного життя є вкрай важливим вмінням у сучасному динамічному світі.

Студенти факультету соціології КНУ опановують це вміння, вивчаючи такі дисципліни, як «Теорія систем і системний аналіз», «Географічний аналіз соціальних систем», «Оцінювання соціальних програм та проєктів», «Соціологія етнічних процесів та міграції», «Соціологія глобалізації».

 

Культурна чутливість і обізнаність

 

Культура є однією із центральних категорій соціологічного аналізу. Як правило, соціологи визначають культуру, протиставляючи її природі, тобто говорять, що культура – це все те, що людина не успадковує біологічним шляхом. Культурне життя, цінності й традиції суттєво варіюються в просторі й у часі. Навіть сьогодні на планеті живуть ізольовані групи людей, які відтворюють триб життя мисливців і збиральників, не знаючи нічого про спокуси сучасної цивілізації. Але соціологів цікавить не лише культура далеких екзотичних племен. Усі сучасні суспільства є багатокультурними, в них живуть люди, які говорять різними мовами, мають різні релігійні переконання (або не мають взагалі), сповідують різні цінності та беруть участь у різних обрядах і практиках. Розуміння ідентичності та культурної специфіки людей, які живуть навколо, дає можливість краще розуміти їхні мотиви та наміри та не втрапляти у незручні ситуації. Крім того, кожна культура є цінним сховищем рецептів розв’язання різного роду проблем, тому культурна обізнаність є однією з умов для формування креативних ініціатив.

Студенти факультету соціології набувають культурної чутливості та обізнаності, опановуючи такі навчальні дисципліни, як «Соціальна антропологія», «Соціокультурні дослідження публічного простору», «Соціологія культури та дозвілля», «Соціологія етнічних процесів та міграції» «Соціологія глобалізації», «Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності» та ін.

 

Висновки

 

Наведений у журналі Forbes перелік навичок, які в найближчому майбутньому будуть затребувані на ринку праці, не можна вважати універсальним орієнтиром. Тим більше, що цей перелік не має чіткої професійної прив’язки і цим речам можна навчитися не лише в університеті. Проте ми спробували показати, що хороша соціологічна освіта дає можливість збалансованого розвитку таких навичок. Соціологічна освіта поєднує в собі як «технічні», так і «гуманітарні» дисципліни. Як правило, випускники факультету соціології КНУ мають водночас набір корисних прикладних умінь, пов’язаних зі збором і аналізом даних, так і широкий науковий світогляд, який дозволяє бачити неочевидні проблеми та генерувати творчі рішення. Важко вирахувати, що чекатиме на фах соціолога в далекому майбутньому, але на сьогодні можна стверджувати, що соціологи з хорошою університетською освітою не матимуть проблем із працевлаштуванням за фахом у найближчі десятиліття.

Підпишіться на наші новини. У нас для вас є багато цікавого!

Дякуємо, що заповнили форму.